1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach działania strony lflfestiwal.pl jest Stowarszyszenie Dla Dobra Publicznego, z siedzibą w Świdnicy przy ul. Parkowej 21/1, NIP: 8842778218, REGON: 367664649, KRS: 0000684412.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do wykonania umowy oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (na przykład do wysyłki newslettera),
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów),
  5. w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i prywatność.
 3. Każda osoba, której dane znajdują się w naszej bazie ma prawo dostępu do nich, zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu dokonania zmian prosimy o kontakt na adres email kontakt@lflfestiwal.pl.
 4. Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres działalności strony i organizacji Light for Life Festiwal lub do momentu zgłoszenia chęci ich usunięcia przez osobę do tego uprawnioną.